CaseStudio vinner trähustävling på Gibraltarvallen

Perspektiv Gibraltargatan w959

CaseStudio vinner tillsammans med HSB Göteborg!

I team med Mareld Landskapsarkitekter, Bengt Dahlgren och Limträteknik tog CaseStudio hem markanvisningstävlingen för trähus vid Gibraltarvallen.

Vi vann på tomten anvisad för hyresrätter, och ser fram emot att utveckla samtida, hållbar och innovativ träarkitektur.

Juryns motivering:

“Förslaget visar en stram byggnad där träets möjligheter som byggnadsmaterial tas till vara på ett tydligt sätt. Känslan förstärks av att trä är fasadmaterial även i entrévåningarna. Fasaden har två skikt , innanför den släta ytan finns det svängda ljusa träväggarna med indragna balkonger. Generösa och fint utformade trapphus bidrar till en bra koppling mellan byggnaden och gata.
Gården, tillsammans den gemensamma takterrassen och ”social hub” i bottenplan, bidrar till möjligheten för sociala aktiviteter och möten. De gemensamma ytorna är utformade för att stödja de boendes möjlighet för en hållbar vardag t ex genom delnings- och lånefunktioner, cykelverkstad och odling.
Innovation och transparens präglar modellen för att genom detta projekt bidra till ett steg mot normalisering av trähusbyggande. Förslaget löser två av trähusens viktiga utmaningar – ljud mellan lägenheter och att skapa smala bostadsvolymer med goda boendekvaliteter som följd.”

Läs mer på:

https://www.hsb.se/…/pre…/pressmeddelanden/pressmeddelande/…